16/17 VFB Friedrichshafen – FV Ravensburg 1:5

In  WFV-Pokal  on 24. August 2016  has No Comment